Trygghet fra regjeringen

Førsteside  »  Politikk  »  Trygghet fra regjeringen
30. des. 2015 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail

Justisbudsjettet 2016 ble vedtatt rett før jul. Det er et budsjett som må adressere uvanlig mange og utfordrende situasjoner. Vi skal håndtere en rekordhøy tilstrømning av flyktninger. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har siden våren i fjor endret seg betydelig – og til det verre. Vi ser angrep og trusler fra grupper som vil splitte, spre hat og dyrke frykt. Det internasjonale landskapet er i stadig endring – økonomisk og sikkerhetsmessig. Dette griper direkte inn i justisdepartementets oppgaver og utfordringer. Departementet skal ivareta tryggheten i samfunnet i rolige, så vel som urolige, tider.

Justisfeltet styrkes med 1,1 mrd. kr i friske midler fra regjeringen, pluss over 360 mill. kr til styrking av politiet og PST i tillegg som følge av økt antall asylankomster. På toppen kommer budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene med satsninger på over 70 mill. kr innenfor justiskomiteens budsjettkapitler.

Regjeringen, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, legger derfor et godt grunnlag for trygg styring i en krevende tid.

Politi

For Høyre er et trygt samfunn – for unge og eldre, dag og natt – en svært viktig politisk verdi, et samfunn hvor vi er klare og konsekvente i kampen mot kriminalitet. Synlig og tilstedeværende politi og god beredskap er viktig for tryggheten i samfunnet. Vi har med budsjettet for 2016 opprettet over tusen nye politistillinger siden regjeringsskiftet. Politidekningen per tusen innbygger er på vei oppover. Oppklaringsprosenten har økt markant siden regjeringsskiftet.

Nærpolitireformen gjennomføres fra nyttår. Dette er den største endringen i norsk politi i nyere tid. Samtidig økes politibemanningen, og fornyingen av politiets IKT-systemer trappes opp. Dette vil gjøre politiet bedre i stand til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og samtidig øke nærheten til politiet og sikre mer synlig politi der folk bor.

Et bredt flertall i Stortinget har formulert en krevende og nødvendig forventning til resultatet av nærpolitireformen. Budsjettet følger opp dette. Samtidig kommer Stortinget til å følge nøye med på reformens framdrift og måloppnåelse.

Domstolene

Styrking av bemanningen i politiet fører også til en økning i antall straffesaker i domstolene. Vi har fått tydelige signaler fra Domstoladministrasjonen om behov for økt antall dommerårsverk. Regjeringspartiene og samarbeidspartiene har derfor styrket domstolenes budsjett med 10 mill. kr under komiteens behandling.

Kriminalomsorg

På samme måte som for domstolene vil styrkingen av politiet føre til større behov for varetekts- og soningsplasser. I altfor lang tid har straffesakskjeden vært nedprioritert og soningskøene økte. Ved regjeringsskiftet var soningskøen over 1 200 dommer. Regjeringens målbevisste arbeid gir resultater, nå er soningskøen nesten halvert.

Regjeringen har økt soningskapasiteten innenfor eksisterende fengsler, har tatt i bruk 242 soningsplasser i Nederland og etablerer i tillegg 181 plasser ved fengslene i Eidsberg og på Ullersmo. Prosessene med å etablere ytterligere soningskapasitet i Norge er godt i gang.

Økt soningskø med Ap

Derfor er det oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett legger opp til at soningskøene skal øke – med de menneskelige og samfunnsmessige kostnader det medfører. Arbeiderpartiet vil avvikle de 242 plassene i Nederland uten at det er ledig kapasitet innenlands for å motta de innsatte. Det tar lang tid å etablere nye plasser. Resultatet er at soningskøene øker med Arbeiderpartiet.

Trygghet fra regjeringen

Dette er et budsjett for trygghet. Det styrker politiet. Samtidig forsterker det innsatsen på justisfeltet for sårbare grupper med spesielle behov, og da særlig barn. Kampen mot arbeidslivskriminalitet og organisert kriminalitet intensiveres. Det retter opp store deler av den tunge arven etter de rød-grønne i form av lav politidekning, vedlikeholdsetterslep i kriminalomsorgen og soningskøer.

En ting er sikkert – det usikre vil også prege 2016. Dette er et budsjett som gjør landet enda sikrere, på tross av at vi lever i en urolig tid.

Jeg ønsker alle lesere et godt nytt år!

Tag: , , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk