Taktskiftet Gratulerer, og lykke til Erna!

Førsteside  »  Politikk  »  Taktskiftet
8. okt. 2013 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail
Erna Solberg, vår nye statsminister. Foto: Kjetil Ree (flickr.com)

Erna Solberg, vår nye statsminister. Foto: Kjetil Ree (flickr.com)

Grunnlaget for regjeringsskiftet er nå på plass. I forrige uke ble Høyre, Frp, Krf og V enige om en samarbeidsavtale for den kommende stortingsperioden. Nå er den politiske regjeringsplattformen på plass mellom Høyre og Frp.

Dermed er velgernes tydelige ønske om et regjeringsskifte respektert og fulgt opp. Resultatet ble svært godt og Erna blir statsminister.

Både forhandlingene og resultatet lyser av pågangsmot og optimisme. Dette blir et kraftig taktskifte. Den rød-grønne regjeringen ble i stadig sterkere grad preget av at interne motsetninger resulterte i fravær av initiativ og gjennomføringskraft.

Det er ingen tvil om at utfordringene står i kø også for den nye regjeringen. Først og størst blant disse er den internasjonale, økonomiske situasjonen. Det kan bli viktigere enn noensinne å ha kontroll på samfunnsøkonomien i årene som kommer.

Utfordringene for den nye regjeringen ligger også i de store bunkene med ubetalte regninger fra de rød-grønne. For eksempel på justisområdet så nevner jeg regningen for en helt nødvendig oppgradering av IKT for politiet, et nytt beredskapssenter i Oslo-området, det er et stort behov for nye lokaliteter til politihøgskolen, implementering av ny straffelov, nye fengselsplasser. For å nevne noe…

Den opplyste leser vil ha fått med seg hovedpunktene i regjeringsplattformen. Det er 75 sider med god politikk. Jeg vil her nevne to punkter, som kanskje ikke får så mye oppmerksomhet. Men som likevel markerer det taktskiftet vi nå får med en ny regjering.

Strukturendringer i politiet

Politiet må organiseres får å kunne møte morgendagens kriminalitet. Foto: colourbox.com

Politiet må organiseres får å kunne møte morgendagens kriminalitet. Foto: colourbox.com

I regjeringsplattformen står det at politiets organisering skal omstruktureres  for å skape en handlekraftig og moderne organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette vil skje ved sammenslåing av politidistrikter til færre og mer robuste politiregioner.

Dette er i tråd med Politianalysen som kom rett før sommerferien. Analysen konkluderer med at politiet verken er godt nok organisert eller rustet for å møte den kriminaliteten vi står overfor. Nå er tiden inne for handling og å gjennomføre forbedringer.

Om bare to år er det kommunevalg. Det kan gi en god anledning til å diskutere trygghet i lokalsamfunnet. Regjeringsplattformen slår fast at organiseringen av nærpolitiet skal medføre økt operativ kapasitet og økte midler til forebygging. I dag er det 354 tjenestesteder (lensmannskontorer og politistasjoner), men kun 23% av disse har en teoretisk mulighet til å ha en døgnbemannet politipatrulje.

Det er nå lagt godt til rette for den politiske prosessen med nødvendige strukturendringer i politiet. Det skal bli færre politidistrikter, og kravet til endringer i antall tjenestesteder er at det både skal bli mer politikraft og bedre forbygging lokalt.

Styrket eiendomsrett

Foto: colourbox.com

Eiendomsretten blir styrket med regjeringsskiftet. Foto: colourbox.com

«Regjeringen vil avvikle «inngrepsfrie naturområder» (INON) som verktøy i arealpolitikken.» Endelig!

INON berører svært mange grunneiere og kommuner. Det omfatter 68% av landarealet, sekstiåtte prosent. Det innebærer begrensninger for hva grunneiere og kommuner kan gjøre, det gis ikke erstatning for disse begrensningene. Og INON er ikke lovfestet.

Slik kan vi ikke ha det.

Denne enkle setningen betyr at den nye regjeringen vil ta opp kampen mot det kraftigste angrepet på privat eiendomsrett i nyere tid.

Dette blir et markant taktskifte sammenlignet med Soria-Moria erklæringene, som kun omtalte offentlig eierskap.

Det gode samfunnet er bygget nedenfra. Regjeringsplattformen synliggjør nettopp dette. Det skal føres en politikk basert på tillit til at grunneiere og lokaldemokrati har frihet under ansvar til å forvalte sin eiendom og til å utvikle sine lokalsamfunn.

Tag: , , , , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk