Cybersikkerhet

Førsteside  »  Innlegg tagget 'Cybersikkerhet'

Personvern og samfunnssikkerhet

26. jul. 2015 Ingen kommentarer ›› Anders B. Werp

Samfunnssikkerheten må styrkes. Personvern er en av de grunnleggende samfunnsverdiene som skal ivaretas og forsvares. Derfor bør samfunnssikkerhet og personvern i mye større grad diskuteres parallelt, og ikke som motpoler. Vi har nå en gylden mulighet til å gjøre nettopp dette.

Les mer

Nærpolitiet styrkes

27. feb. 2015 Ingen kommentarer ›› Anders B. Werp

Nærpolitireformen styrker både lokal kriminalitetsforebygging og gir mer lokal politikraft på de tider av døgnet når behovet er størst.

Les mer

Nærpolitireformen

22. jan. 2015 Ingen kommentarer ›› Anders B. Werp

Det er store variasjoner i den polititjenesten som tilbys befolkningen i dag. Politianalysen fastslår at dagens politiorganisering hindrer politiets mulighet til å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og å tilby gode polititjenester lokalt. Derfor trenger vi en nærpolitireform.

Les mer

Digital sårbarhet

1. aug. 2014 Ingen kommentarer ›› Anders B. Werp

Nytteverdien av digitale verktøy og infrastruktur er enorm. Samtidig øker vår avhengighet av at teknologien fungerer. Regjeringen tar sikkerheten i det digitale rom meget alvorlig, og har derfor nedsatt et sårbarhetsutvalg som skal komme med forslag som øker sikkerheten.

Les mer

Varsling riktig vei

20. nov. 2013 Ingen kommentarer ›› Anders B. Werp

Grunnbjelken i et hvert lands etterretning er at vi kan ha tillit til at de som arbeider med sikkerhetsgradert informasjon håndterer informasjonen korrekt

Les mer

Risikabel inaktivitet fra regjeringen

30. nov. 2012 Ingen kommentarer ›› Anders B. Werp

For noen dager siden hadde jeg en interpellasjon til justisministeren. Den tok opp følgende spørsmål vedrørende bruk av komponenter fra Kina i vår kritiske infrastruktur: «Norske myndigheter har ikke vurdert …

Les mer

Har Kina en bakdør inn i våre datanett?

4. okt. 2012 Ingen kommentarer ›› Anders B. Werp

I Norge er sentrale deler av mobilnettet levert av kinesiske Huawei. Både Telenor og NetCom bruker denne leverandøren til kjernen av sine mobilnett. Mobilnettet benyttes i et økende antall anvendelser …

Les mer

Et program for nye ideer og bedre løsninger

20. sep. 2012 Ingen kommentarer ›› Anders B. Werp

Programkomiteen i Høyre la tidligere denne uken fram sitt første forslag til stortingsvalgprogram for perioden 2013-17. Jeg vil berømme komiteen for et svært godt arbeid. Her ligger det mye god …

Les mer

Cybersikkerhet – hvem har ansvaret?

10. sep. 2012 En kommentar ›› Anders B. Werp

Det er tankevekkende å lese trusselvurderinger fra NATO. Her framgår det at forsvarsalliansen vurderer cyberangrep som en av de mest alvorlige truslene medlemsstatene står overfor. Med noen av de mest …

Les mer

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk