Sysselsetting, omstilling og vekst

Førsteside  »  Politikk  »  Sysselsetting, omstilling og vekst
2. sep. 2015 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail

Nye ledighetstall fra NAV viser en fortsatt økt ledighet. Oljeprisen synker og ledigheten stiger. Det viser både hvor viktig olje og gassvirksomheten er for Norge, og det viser ikke minst hvor viktig det er at å omstille næringslivet til å få flere bein å stå på. Denne omstillingen er regjeringens hovedprosjekt.

Erna Solberg, vår statsminister. Foto: Kjetil Ree (flickr.com)

Stødig skipper i urolig farvann. Statsminister Erna Solberg. Foto: Kjetil Ree (flickr.com)

For å skape flere lønnsomme arbeidsplasser må det investeres mer i samferdsel, kunnskap, forskning og innovasjon, samt vekstfremmende skattelettelser. Offentlig sektor må moderniseres slik at ressursene brukes bedre. Det blir flere arbeidsledige hvis et næringsliv som tjener mindre penger må betale mer skatt

Situasjonen er alvorlig for alle som er utsatt for jobbkutt. Særlig ungdom er utsatt når ledigheten stiger. De er morgendagens arbeidskraft, og må få muligheten til å tilegne seg de erfaringer og ferdigheter som er nødvendige for både egen utvikling og for verdiskapingen i framtiden.

Derfor lanserer regjeringen en egen ungdomspakke på 250 millioner, som består av mange tiltak:

 • Antall tiltaksplasser for ungdom økes med 1000 plasser
 • Det skal opprettes et nytt 2-årig opplæringstilbud for å gi flere fagopplæring
 • Tilby arbeidstrening for å forhindre at flere dropper ut av videregående skole
 • Skal gjennomgå garantiordning for ungdom
 • Forsøksopplegg med modulbasert fag- og yrkesopplæring som en del av arbeidspraksis
 • 50 millioner mer i økt lærlingtilskudd
 • Opprette 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning

Budsjettarbeidet for neste år har sjelden vært mer krevende. Det er ikke et midlertidig tilbakeslag i økonomien vi står overfor, men en omstilling til en grønnere økonomi. Den vil ta tid og det vil kreve tøffe prioriteringer.

Det må være klare forventninger til at regjeringen satser på trygge arbeidsplasser gjennom bedre rammevilkår for næringslivet, mer penger til samferdsel og kunnskap, samt forskning og innovasjon.

Midt i en krevende omstilling kan vi ikke satse på alt – vi må våge å prioritere. I mange år har dèt dessverre vært en mangelvare. Vi betaler noe av prisen for det nå, fordi omstillingen er blitt tøffere på grunn av at vi ikke har mange nok økonomiske bein å stå på.

Uansett hvor i landet man bor, så vil lavere og næringsvennlige skatter, bedre samferdsel og satsing på kunnskap, forskning og innovasjon være forutsetninger vekst.

Norge har gode forutsetninger for å omstille oss. Vi har teknologi, kompetanse og kapital, og noen av de beste fagarbeiderne i verden. Vi vil fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, en konkurransedyktig industrisektor basert på fornybar energi, en stor og viktig maritim næring, en voksende havbruksnæring og en mineralnæring med betydelig potensial.

Allerede for et år siden varslet regjeringen at den største trusselen for den norske samfunnsmodellen er at vi ikke klarer å omstille oss i tide.

Høyres svar

Infrastruktur:

 • Høyre i regjering bruker i 2015 10 mrd mer på vei og jernbane enn i 2013. Bevilgningene til Jernbaneverket er økt med 50 pst siden 2013. 10 milliarder kroner ekstra vil gi flere oppdrag til næringslivet, flere arbeidsplasser i anleggsbransjen og reduserte transportkostnader og et mer lønnsomt næringsliv. Da blir også arbeidsplassene tryggere
 • Strømnettet i Norge skal bygges ut for 100-120 mrd kroner de neste årene. Dette legger grunnlaget for ny verdiskapende produksjon av kraft og nytt verdiskapende forbruk av kraft

Innovasjon:

 • Høyre i regjering bruker i 2015 1,5 mrd kroner mer til innovasjon i næringslivet enn i 2013, gjennom blant annet Forskningsrådet, innovasjon Norge og SkatteFunnordningen
 • Høyre i regjering har prioritert å øke tilgangen på risikokapital gjennom nye såkornfond samt etableringen av et nytt pre-såkornfond
 • Høyre i regjering har styrket Enovas klimateknologifond med 12,75 mrd kroner og Innovasjons Norges miljøteknologiordning med 500 millioner kroner

Kunnskap, utdanning og forskning:

 • Høyre i regjering satser over 1 mrd kroner på å gjøre gode lærere enda bedre i 2015. Vi har tredoblet satsingen på videreutdanning av lærere siden vi overtok
 • Regjeringen følger opp yrkesfagløftet i 2016 med 73 mill. kroner neste år, inkludert 50 mill. kroner i økt lærlingtilskudd
 • Høyre i regjering har lansert syv nye norske næringsklynger som en del av programmet Norwegian Innovation Clusters
 • Høyre i regjering har lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Planen innebærer en historisk satsing hvor regjeringen gjeninnfører et tidfestet mål for forskningssatsinger. Vi følger den opp i år med en bevilgning på over 800 millioner kroner
 • Høyre i regjering øker antall studieplasser. 500 tilleggsplasser i revidert nasjonalbudsjett
 • Høyre i regjering øker lærlingtilskuddet med ytterligere 2500 kr per kontrakt i 2016, den fjerde økningen på to år. Lærlingtilskuddet har dermed økt med 12 500 kr på to år. Dette gjør det mer attraktivt for flere bedrifter å ta inn lærlinger

Reduserte skatter:

 • Høyre i regjering har senket skatter og avgifter med over 12 milliarder kroner siden vi kom i regjering, og har varslet ytterligere skattereduksjoner som bidrar til vekst og nyskaping

Kommuner:

 • Høyre i regjering vil la kommunene beholde en del av selskapsskatten, slik at det lønner seg mer å legge til rette for ny verdiskaping i kommunene
 • Høyre i regjering har de siste budsjettene økt kommunenes frie inntekter kraftig. Bedre kommuneøkonomi gjør det lettere å håndtere nedgangstider

Mindre byråkrati:

 • Høyre i regjering jakter på tidstyver og unødvendig byråkrati i offentlig sektor
 • Høyre i regjering fornyer samferdselssektoren gjennom nytt veiselskap, jernbanereform og flere OPS-prosjekter
 • Høyre i regjering gjennomfører en nærpolitireform som gir mer effektivt politi, større tilstedeværelse og styrket beredskap
 • Høyre i regjering gjennomfører en kommunereform: Norge har endret seg, derfor må også kommunestruktur og oppgaver tilpasses de utfordringene kommunene har i dag, ikke dem de hadde for 50 år siden
 • Høyre i regjering innfører pasientenes helsevesen, som gir kortere ventetider, større valgfrihet og bedre helsetjenester
 • Høyre i regjering gjør det enklere og billigere å bygge nye boliger

Arbeidsmarked:

 • Høyre i regjering har endret permitteringsreglene, slik at færre mister jobben når bedriftene får midlertidig behov for å nedbemanne
 • Høyre i regjering har øket antall tiltaksplasser slik at flere kan få nødvendig opplæring og erfaring for å komme tilbake i jobb
 • Høyre i regjering har senket terskelen for å få jobb gjennom å modernisere arbeidsmiljøloven
 • Høyre i regjering har lansert en egen strategi mot barnefattigdom
 • Høyre i regjering har sørget for å prioritere pasienter som sliter med rus og psykiske lidelser
 • Høyre i regjering har innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, og foreslått at foreldre ikke skal få avkorting i sosialhjelpen dersom deres barn under 18 år får seg deltidsjobb. Det skal lønne seg å arbeide

Tag: , , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk