Rød-grønt forfall på vei og jernbane er stanset

Førsteside  »  Politikk  »  Rød-grønt forfall på vei og jernbane er stanset
8. des. 2014 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail
Train in Norway

Med dette budsjettet ligger regjeringen 5 mrd. kr foran skjema på jernbaneinvesteringene. Foto: colourbox.com

For første gang så langt tilbake som vi har pålitelige tall, vil forfallet på vei og jernbane reduseres i 2015. I budsjettsamarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre stanser og reduserer regjeringen forfallet på riksveinettet med ca. 1,1 mrd. kr, og for jernbanenettet med 200 mill. kr.

Samferdselsbudsjettet er en viktig byggestein i regjeringens og samarbeidspartienes arbeid for å løse viktige oppgaver i dag og ruste Norge for framtiden.

Samferdsel, varetransport og infrastruktur er selve livsnerven for samfunnsutviklingen. Vi er et farende folk, i et langstrakt land, med omfattende handel med omverdenen. Derfor er veier viktig, sammen med jernbane, sjøtransport og luftfart. Fordi det styrker kontakten mellom mennesker – og det skaper verdier.

Regjeringen overoppfyller den økonomiske rammen for Nasjonal Transportplan med nesten 7 mrd. kr, med jevn opptrapping lagt til grunn framover. Budsjettet tar i bruk offentlig-privat samarbeid som gir mer effektiv gjennomføring. Resultatene er for oss viktigst, ikke rød-grønn dogmatisk tilnærming til løsning av grunnleggende samfunnsoppgaver.

Høyre gikk til valg på å opprette et infrastrukturfond, som skal sikre mer finansiell forutsigbarhet i samferdselspolitikken. Etter ett år i regjering er det allerede satt inn 70 mrd. kroner i fondet. Avkastningen øremerkes i statsbudsjettet til vei-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd og IKT-infrastruktur. I statsbudsjettet for neste år utgjør dette over 800 mill. kroner til utbygging av nødvendig infrastruktur.

Regjeringen og samarbeidspartiene etablerer et veiselskap som vil ha forutsigbar finansiering og vil kunne gjennomføre utbygging av samferdselsprosjekter mer helhetlig og sammenhengende framover. Regjeringen reformerer jernbanesektoren for å få en mer forretningsmessig og kunderettet struktur.

For Buskerud er dette et betydelig løft: Med oppstart på E134 Damåsen–Saggrenda i Kongsberg og Øvre Eiker, for RV7 og RV52 i Hallingdal, for RV7 Sokna–Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad kommuner, til midlertidig utbygging av Fosskolltunnelen på E18 i Lier, midler til planlegging av prosjektene E16 Skaret–Hønefoss og E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum, midler til planlegging av prosjekt RV35 Hokksund–Åmot, og ikke minst er det satt av midler til planlegging av prosjektet RV23 i Lier kommune. I tillegg kommer flere satsinger på jernbane.

Det er mange som har jobbet i mange år for å få tatt disse prosjektene et skritt videre. Med dette budsjettet ser vi at dette arbeidet har lyktes. Det løfter Buskerud fremover. Det øker trafikksikkerheten, styrker kollektivtrafikken og miljøprofilen tydeliggjøres. Ikke minst knytter det innbyggerne nærmere sammen og det gir næringslivet vekstimpulser.

Tag: , , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk