Resolutt respons Naivitet er ikke svaret

Førsteside  »  Politikk  »  Resolutt respons
2. apr. 2016 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail
Antique Statue of justice

Justitia. Rettferdigheten skal være nøytral. Den skal veie rett mot galt. Og den skal ha myndighet bak sin beslutning. Derfor de tre attributtene øynebind, vektskål og sverd. Foto: colourbox.com

Terroren må møtes på en klok og tydelig måte. Den utføres av personer og krefter som vil demokratiet til livs. Og terroristene ønsker å skape en splittende polarisering i samfunnet. Velmenende naivitet er ikke svaret på denne utfordringen.

Bombene i Brussel ble en påminnelse om en brutal, fanatisk og kynisk virkelighet som rammer oss. Terroristene er religiøst forankret i islam, terroren har demokratiet som fiende og den angriper særlig våre vestlige verdier. Grusomhetene utføres i stor grad av personer som er en del av det samfunnssystemet de angriper, som statsborgere eller med lovlig opphold i landet.

Trolig er et av målene for terroren også å skape en polarisering i våre samfunn, med framvekst av ytterliggående motkrefter som kan skape en akselererende og destabiliserende voldsspiral. Vi kan nok dessverre ikke forvente at angrepene vil avta i brutalitet med det første.

Vi må møte dette på en klok og tydelig måte. Tre strategier må danne grunnlaget:

For det første må vi fortsette det brede arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Her har regjeringen lagt et godt grunnlag gjennom sin handlingsplan.

Videre må vi styrke det internasjonale samarbeidet innen politi og etterretning for å kartlegge og bekjempe terrororganisasjoner. Derfor bidrar Norge med trening og opplæring av irakiske styrker, noe blant annet FN har bedt om.

For det tredje må vi styrke politiet og PST her hjemme. Siden regjeringsskiftet har politiets budsjett økt med over 3 mrd. kr. Det er 1.050 flere politistillinger. Etterforskning og påtalemyndighet er styrket.

Rettferdig, tydelig og bestemt

For å ivareta borgernes trygghet og styrke politiets evne til å møte terror og alvorlig kriminalitet har regjeringen lagt fram to lovforslag i løpet av vinteren. I spente tider hvor vi opplever en høyere terrortrussel, tar regjeringen aktivt ansvar for å unngå nye angrep.

Et av forslagene regjeringen har lagt frem, omhandler å gjøre det straffbart for privatpersoner å delta i en væpnet konflikt i utlandet. Dette er spesielt rettet mot de som deltar i stridshandlinger i utlandet og returnerer til Norge som radikaliserte og med krigserfaring. Disse personer kan ha økt evne og vilje til å utføre alvorlige voldshandlinger her, og derfor er det viktig å sende et tydelig signal om at dette vil bli straffeforfulgt. Forslaget omfatter å kriminalisere angrep begått av norske borgere eller personer bosatt i Norge mot norske militærstyrker, eller våre allierte. Det omfatter også å kriminalisere rekruttering til ulovlig militær deltakelse i væpnet konflikt.

I tillegg har regjeringen nylig lagt frem en omfattende proposisjon om nye politimetoder. Forslaget er begrunnet i et endret kriminalitets- og trusselbilde som tilsier at adgangen til å benytte skjulte politimetoder utvides. De mest sentrale forslagene omfatter en noe utvidet adgang til bruk av kommunikasjonskontroll, ransaking, romavlytting, teknisk sporing, kameraovervåking og tvangsmiddelbruk i avvergende og forebyggende øyemed.

I tillegg åpnes det for bruk av et nytt skjult tvangsmiddel i form av dataavlesning. Det er viktig å understreke at de nye metodene kun skal brukes overfor enkeltpersoner som mistenkes for de mest alvorlige straffbare handlinger, blant annet terrorplanlegging. Dette skal også skje under en streng kontroll av domstolene for å ivareta personvernhensyn. For at politiet skal kunne arbeide forebyggende for å avverge potensielle angrep, er det viktig at vi åpner for de metoder som trengs slik at ikke kriminelle kan operere i ukontrollerte rom.

Tag: , , , , , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk