Politisk spill når fare truer Skuffende av Arbeiderpartiet

Førsteside  »  Politikk  »  Politisk spill når fare truer
30. jul. 2014 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail

Arbeiderpartiets Hadia Tajik kritiserer regjeringen for at ny lov om forsvarets bistand til politiet ikke er ferdig. Dette utspillet er overraskende svakt fundert. Kritikken framkommer i Dagens Næringsliv 29. juli. Det vil si at utspillet og intervjuet foregikk dagen før, mandag 28. juli. Samtidig med at landets beredskapsapparat var i sin høyeste beredskap i nyere tid, og midt i håndteringen av en alvorlig trusselsituasjon. PST karakteriserte trusselsituasjonen som alvorlig og uavklart.

Foto: nrk.no

Grunnloven setter et strengt og prinsipielt skille mellom forsvar og politi. Høyre har lenge ment at forsvarets bistand til politiet bør lovreguleres men ikke forhindres. Foto: nrk.no

På dette tidspunktet finner Arbeiderpartiet det riktig å spille ut billige politiske poenger. Skuffende. Det bryter med den norske tradisjonen om at i truende situasjoner står vi sammen. Dette viser tverrpolitisk lederskap, og skaper forutsigbarhet og trygghet i seg selv. Debatten tas når krisen/trusselen er avklart.

Forventet Arbeiderpartiet at de to mest berørte departementene, justisdepartementet og forsvarsdepartementet, skulle bruke krefter på en politisk debatt dersom det eksempelvis hadde blitt gjennomført en terroraksjon samme dag som oppslaget kom? Jeg velger å håpe at utspillet var lite gjennomtenkt.

Når det gjelder lovfesting av forsvarets bistand til politiet så vil jeg først minne om at vi trolig hadde hatt en slik bistandslov allerede, dersom ikke Ap hadde stemt ned Høyres gjentatte forslag om å utarbeide dette. Først etter Gjørv-kommisjonens knusende konklusjoner endret Ap standpunkt.

Lovforslaget som til slutt ble utarbeidet fra de rød-grønne møtte svært sterke motforestillinger fra viktige fagmiljøer. Det må derfor gjennomarbeides i lys av dette.  Når man i tillegg vet at lovforslaget må bygge direkte på en egen grunnlovsbestemmelse (§ 101) så må forarbeidene være grundige.

Regjeringen er i gang med dette arbeidet. De praktiske sidene ved forsvarets bistand til politiet forvaltes i dag gjennom en egen bistandsinstruks.

Så til den aktuelle trusselsituasjonen. Håndteringen viser så langt at bistandsinstruksen fungerer. Hvis bistandsloven hadde vært i kraft i dag, ville denne aktuelle situasjonen sannsynligvis blitt løst på samme måte. Det foreliggende lovforslaget er i all hovedsak en lovfesting av gjeldende bistandsinstruks.

Samtlige bistandsanmodninger og innvilgelse av disse har i henhold til gjeldende prosedyrer hatt tidsbegrensning.

Allerede under den første pressekonferansen torsdag 24. juli klargjorde justisministeren at bistand fra forsvaret var forberedt. Dette er enda en bekreftelse på at regjeringen tar informasjon som berører borgernes sikkerhet på alvor, og at den reagerer raskt på denne informasjonen. Dette er oppfølging av lærdom fra Gjørv-kommisjonens rapport.

Tag: , , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk