Personvern og samfunnssikkerhet

Førsteside  »  Politikk  »  Personvern og samfunnssikkerhet
26. jul. 2015 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail

Trusselbildet er skjerpet. Den internasjonale sikkerhetspolitiske utviklingen skaper nye utfordringer i stadig større grad. Regjeringen har igangsatt en rekke nødvendige initiativ for å møte dette. Samfunnssikkerheten må styrkes. Parallelt er det også en rivende teknologisk utvikling som gir mange muligheter for overvåkning, spionasje og kriminalitet.

Personvernet, hva så med det?

Dette er bakteppet for et utspill jeg gjorde til Aftenposten, hvor jeg etterlyser større plass for personvernet i de kommende sikkerhetsdiskusjonene.

Artikkel i Aftenposten.

Artikkel i Aftenposten. Utspillet får støtte i fagmiljøene.

Personvern er en helt sentral kvalitet og verdi i vårt åpne demokrati. Det er en av de grunnleggende verdiene som sikkerhetsstrukturene skal ivareta og forsvare.

Likevel diskuteres personvern ofte som en kontrast til tiltak for styrket samfunnssikkerhet.

Den norske debatten er dessverre i alt for stor grad preget av at argumentene for personvern og samfunnssikkerhet plasseres i hver sin skyttergrav. Vi så det i debatten om implementeringen av EUs datalagringsdirektiv. Det samme gjentok seg i fjor, da PST lanserte mulig bruk av Big data som analysegrunnlag. Det ble umiddelbart imøtegått med personvernargumenter.

Samtidig er det et paradoks at da internasjonale helsemyndigheter reiste det samme behovet for bruk av Big data til bekjempelse av Ebola-epidemien i Vest-Afrika noen måneder senere, avstedkom det ingen debatt.

Samfunnssikkerheten må styrkes. Regjeringen arbeider målrettet med dette:

  • Regjeringen har nedsatt et sikkerhetsutvalg under ledelse av Kim Traavik, som kommer med forslag som skal sikre et helhetlig forebyggende lovgrunnlag innen både den militære og sivile sektoren som er relevant og robust med hensyn til dagens og fremtidens risiko- og trusselbilde. Et svært omfattende mandat. Utvalget skal levere sitt forslag høsten 2016
  • I tillegg har regjeringen nedsatt et digitalt sårbarhetsutvalg, som skal kartlegge samfunnets digitale sårbarhet og foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og senke den digitale sårbarheten i samfunnet. Utvalget skal levere sine anbefalinger 1. september 2015
  • Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet har flere initiativ og saker om samfunnssikkerhet, kriminalitetsbekjempelse og metodebruk under utarbeidelse eller på høring

Det blir med andre ord mange anledninger til å diskutere samfunnssikkerhet og personvern framover. Det er i alles interesse at debatten ikke bygger på en refleks om motstående interesser.

Erfaringene fra debatten rundt datalagringsdirektivet er ikke gode. Vi må lære, og bli bedre. Jeg mener personverndimensjonen alt for sent ble et tema for de som primært var opptatt av kriminalitetsbekjempelse. Det var først i de avsluttende rundene, under Stortingets behandling, at personvernhensynene ble særskilt vektlagt. Den største svakheten fra personvernforkjempernes side var fraværet av forslag eller alternativer til hvordan ny teknologi kan benyttes av politiet, og samtidig ivareta personvernet. Debatten startet polarisert og endte uforsonlig.

Det finnes ingen enkle eller opplagte svar på hvordan denne balansegangen kan ivaretas. Det vil helt sikkert bli diskusjoner og motstående konklusjoner også i tiden som kommer.

Mitt poeng er at ingen er tjent med at dette forblir en fastlåst motsetning. Som følge av regjeringens mange initiativ har vi nå en sjelden anledning til å løfte opp disse to viktige samfunnsspørsmålene, og vurdere de i en sammenheng. Særlig sikkerhetsutvalgets arbeid representerer en slik strategisk mulighet.

Dette utvalget vil få en sentral funksjon når morgendagens sikkerhetsstrukturer skal formes. Jeg forventer at utvalget også legger stor vekt på personvern, og drøfter alternativer for hvordan både personvern og samfunnssikkerhet kan sikres og at begge hensyn ivaretas.

Tag: , , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk