Odelsloven – har den overlevd seg selv?

Førsteside  »  Politikk  »  Odelsloven – har den overlevd seg selv?
17. jul. 2012 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail

Landbruket står overfor nye utfordringer. (Foto: Andreas Krappweis/stock.xchng)

Odelsloven er en av våre eldste lover. Den har uten tvil vært viktig både historisk og kulturelt. Loven har sikret og regulert generasjonsskiftene i landbruket på en forutsigelig måte i hundrevis av år. Og den har sikret bondestanden mot dansk adel under dansketiden og mot myndighetsmisbruk generelt. Det var derfor naturlig at odelsretten fikk et særskilt vern i Grunnloven av 1814. Dette grunnlovsvernet gjelder fortsatt.

Imidlertid står landbruket overfor nye og grunnleggende utfordringer i dag, som odelsloven ikke klarer å ivareta. Det er ikke lenger nødvendig å beskytte næringen mot danske grever. Og det er heller ikke behov for å regulere yrkesvalget for den eldste i søskenflokken på norske gårdsbruk.

Tvert imot. Stadig oftere hører vi om gårdbrukere som sier at han eller hun er usikker på om neste generasjon ønsker å overta gården. Samtidig vet vi at det er mange unge jenter og gutter som har både interesse, motivasjon og kompetanse til å starte i landbruket, men som kanskje er lenger ut i odelsrekkefølgen. Eller ikke har odelsrett i det hele tatt.

Et vitalt landbruk som skal møte framtiden må åpnes opp i større grad også for de som ikke er eldst i en søskenflokk. Tiden er inne for en grundig gjennomgang av odelsloven for å legge forholdene bedre til rette for at interesserte ungdommer kan komme inn i næringen. Jeg mener at et første naturlig skritt vil være å fjerne grunnlovsvernet i Grunnlovens § 107. Så lenge odelsretten er fullstendig fastlåst på denne måten, så er det i praksis ikke mulig å foreta endringer eller tilpasninger som landbruket har behov for i dag. Grunnlovsvernet stanser enhver bred vurdering av loven.

Det er også interessant at Statens landbruksforvaltning (SLF) har uttalt at «det ikke eksisterer noen argumenter for å beholde odelsretten som er så tungtveiende at det er formålstjenlig å videreføre rettsinstituttet. SLF anbefaler derfor at odelsretten avskaffes». Statens landbruksforvaltning er nasjonal fagmyndighet for odelsloven.

Jeg synes det er påfallende at det er så få som vektlegger nåværende eier i diskusjonen om odelsloven. Er det ikke mer naturlig at selger av en landbrukseiendom skal ha større innflytelse over hvem som overtar gården, enn at eldste gutt eller jente i barneflokken har en grunnlovsfestet rettighet til det samme? Vi må stole mer på nåværende eier, for han eller hun har nesten uten unntak en meget sterk egeninteresse i å overdra gården videre til den best egnede. Denne interessen for gårdens videre utvikling er også viktig for landbrukets totale utvikling.

Tag: ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk