Motstridende idealer?

Førsteside  »  Politikk  »  Motstridende idealer?
2. aug. 2015 4 kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail

Vi må lære mer om hvorfor norske gutter og jenter oppsøker og deltar i grusomhetene i Midt-Østen. Motstridene idealer hindrer forskning om hva som driver ungdommer til dette. Personvern må ikke automatisk betraktes som en motsetning til sikkerhet.

Nylig måtte Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) avbryte et forskningsprosjekt om hva som gjør at enkelte unge muslimer blir fremmedkrigere. Erfaringer fra andre land viser at hjemvendte fremmedkrigere kan ha både intensjon og kapasitet til å utføre terroraksjoner i hjemlandet. FFIs forskning skulle ikke bygge på individualisert informasjon, men analysere overordnet og offentlig tilgjengelig informasjon. Forskningen ble stanset av Datatilsynet med krav om samtykke fra alle involverte.

Det kan tyde på at vi snubler i idealene når viktig forskning om fiender av vårt samfunns trygghet må stanses med henvisning til tolking av reglene om personvern.

Personvern er en helt sentral kvalitet og verdi i vårt åpne demokrati. Gjennom å gi lover og rutiner for kontroll beskyttes borgerne mot statens inngripen i våre privatliv. Samtidig vil ikke samfunnet fungere uten at staten kan gripe inn overfor de som truer vår trygghet og integritet. Personvern og samfunnssikkerhet er en balansegang.

Vi har et stort behov for kunnskap om hva som er drivkraften hos fremmedkrigerne, og hvordan de kan møtes når de kommer tilbake. Dette er kunnskap som vil være svært viktig i det brede, forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Regjeringen har iverksatt mange tiltak mot radikalisering. Politi, kommuner, frivillige organisasjoner og ildsjeler legger ned mye forebyggende arbeid. Felles for alle er at det er behov for kunnskap og informasjon om hva som gir best resultater. Forskningens oppgave er å bidra med dette.

Den norske debatten om samfunnssikkerhet og personvern har i for stor grad vært en refleks om motstående interesser. Det finnes ingen enkle eller opplagte svar på hvordan denne balansegangen kan ivaretas. Men ingen er tjent med at dette forblir en fastlåst motsetning.

Vi har behov for å vurdere sikkerhet og personvern i sammenheng. I dag tolkes og debatteres disse temaene som isolerte størrelser. Det kan føre til utilsiktede og uønskede konsekvenser. At viktig forskning må skrinlegges er et eksempel på dette.

Tag: , , ,

Kommentarer

  1. Hans Marius sier:

    Hvorfor får fremmedkrigere lov til å returnere «som om ingenting har hendt»? Det syns jeg er sykt.

    Det burde være store konsekvenser av å ta valget å reise til et annet land og krige mot «Vesten»/verdiene til landet man bor i. Ja, vi må lære mer om hvorfor og forebygge, men vi må også vise at dette straffes hardt hvis man velger å gjøre det.

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk