Jernbane for flere brukere

Førsteside  »  Politikk  »  Jernbane for flere brukere
18. jun. 2015 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail

Jernbanen skal være et konkurransedyktig transportalternativ. Den bør spille en langt viktigere rolle for tranport av personer og varer enn i dag. Særlig for pendlertrafikken rundt de største byene og for godstransporten mellom landsdelene. Derfor har Høyre, Frp, Krf og V vedtatt en jernbanereform.

Regjeringen har økt bevilgningene til jernbanen med rundt 50 prosent på de to årene vi har gjort opp budsjett sammen med Krf og V. For første gang på tiår reduseres nå forfallet. Fra desember 2014 er det rundt 100 flere tog på sporene daglig.

De 8 årene de rødgrønne styrte økte vedlikeholdsetterslepet med 1 mrd. pr år. Arven etter disse årene er tydelig. Viktige deler av infrastrukturen er foreldet og nedslitt. Kapasiteten er mange steder fullt utnyttet eller sprengt. Jernbane og annen kollektivtransport er ikke godt nok koordinert.

Drivkraften for reformen er å sikre jernbanens brukere et bedre togtilbud. Det er deres behov jernbanen skal løse. Det er behov for bedre vedlikehold, nye spor og flere tog.

Staten skal fortsatt ha ansvaret for- og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle.

Vi ønsker å la ulike togselskaper konkurrere om å få kjøre på ulike togstrekninger etter avtale med staten. Dette gjør vi for at de reisende skal få et bedre togtilbud, når ulike selskaper konkurrerer om å gi de reisende et best mulig tilbud.

Ansvaret for at vedlikeholdet skjer skal fortsatt være en statlig myndighetsoppgave. Deler av drifts- og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen er allerede i dag konkurranseutsatt med gode erfaringer. Med denne reformen åpnes det for at mer av drifts- og vedlikeholdsoppgavene gradvis kan gjøre det samme.

Regjeringen har store ambisjoner for en klimavennlig samfunnsutvikling som sikrer velferd, verdiskaping og konkurransekraft. Jernbanen har en viktig rolle i denne utviklingen, og regjeringens svar, sammen med Krf og V, er økte ressurser og reform.

Tag: , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk