Framtiden skal forsvares Langtidsplanen for Forsvaret

Førsteside  »  Politikk  »  Framtiden skal forsvares
17. jun. 2016 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail
Kilde: forsvaret.no

Regjeringens politikk er et kraftig løft for forsvaret. Det er et tydelig uttrykk for at vi har mye å forsvare, og at vi er villige til å prioritere forsvaret. Kilde: forsvaret.no

Regjeringen styrker forsvaret kraftig, den kraftigste siden den kalde krigen. Vi lever i en urolig tid. Vår store nabo Russland viser økt evne og vilje til å bruke et bredt spekter av virkemidler for å nå sine politiske mål. Trusselen fra militante islamister er alvorlig og blir stadig mer kompleks. Fremmedstatlig etterretningsaktivitet øker. Vedvarende systemkollaps og manglende myndighetskontroll preger flere land i Midtøsten og Afrika. Regionale våpenkappløp fører til økende mistro mellom land i Asia. Kina styrker sin utenrikspolitiske profil betraktelig.

Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer tegner et mørkt kart.

Globaliseringen knytter verden tettere sammen, og for Norge og norske interesser kan utvikling og hendelser langt unna raskt kunne få alvorlige konsekvenser.

Historisk satsning fra regjeringen

I denne situasjonen legger regjeringen fram langtidsplanen for forsvaret. Regjeringens politikk er et kraftig løft for forsvaret. Det er et tydelig uttrykk for at vi har mye å forsvare, og at vi er villige til å prioritere forsvaret.

Vi er et land med få innbyggere, store naturressurser, strategisk beliggenhet og med en stor og sterk nabo. Hovedstrategien er at vi da allierer oss med vennligsinnede land i en slagkrftig allianse. Derfor er NATO-medlemskapet en bærebjelke i vår forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Vi må også vise evne og vilje til å forsvare oss med egne midler. Etter regjeringsskiftet ble det raskt klart at forsvaret ikke hadde god nok operativ evne og manglet ressurser til å drifte og vedlikeholde strukturen som Stortinget har vedtatt. Strukturen er heller ikke tilpasset nye trusler. Regjeringen tar nå grep for å bedre situasjonen, blant annet gjennom økte budsjetter. Dette er også så store utfordringer at det krever strukturert arbeid over flere år for å snu utviklingen.

Forsvarspolitikken under de rød-grønne var preget av stor sikkerhetspolitisk optimisme og for liten økonomisk realisme. Det ble et økende gap mellom struktur, kapasitet og finansiering. Forsvarssektoren var blant departementene med lavest vekst i perioden 2005-2012. Kun fiskeri- og landbruksdepartementet hadde lavere vekst. Da vi kom til makten i 2013 overtok vi et Forsvar med betydelige mangler og store utfordringer. Vi hørte en historie om at omstillingsprosessen var fullført og forsvaret fullfinansiert.

Vi orienterer nå forsvaret ut fra verden slik den faktisk er, ikke slik vi ønsker den kunne vært. Det hardner til, da må vi som nasjon ruste oss deretter.

Forsvarsrammen frem mot 2020 løftes til et nivå som ligger om lag 7,2 mrd. 2016-kroner over dagens nivå. Opptrappingen starter allerede i 2017. Den midlertidige tilleggsfinansieringen av kampflyanskaffelsen med baseløsning kommer i tillegg. Bevilgningene som ligger inne i langtidsplanen tilsvarer 165 milliarder i 20-årsperspektivet.

Dette er første gang en langtidsplan tar høyde for en langsiktig kostnadsutvikling som inkluderer den erfarte kostnadsveksten.

Forsvaret løftes

Forsvarsbudsjettene må økes i årene fremover, utover den betydelige økningen som er planlagt til kampfly. Opptrappingen må fortsette i mange år, og vi må sikre at den lar seg gjennomføre. Regjeringen legger realistiske og ærlige regnestykker til grunn, som tar høyde for de reelle kostnadene ved å drive et moderne forsvar. Det har ikke vært gjort i tilstrekkelig grad av våre forgjengere.

Det økonomiske etterslepet har gjort at Forsvaret har måttet utsette nødvendig vedlikehold, tæret på ammunisjonslagre og redusert operativ aktivitet. Det er uholdbart. I langtidsplanen legges det opp til at vi skal bruke de første årene og de første ekstra milliardene til å få det vi allerede har til å fungere bedre.

Deretter må den operative aktiviteten økes. Soldatene våre må øve mer, fregattene må seile mer og flyene må fly mer. Større deler av Forsvaret skal være tilgjengelig og klar til innsats på kort varsel.

Regjeringen vil bevilge mye mer penger til Forsvaret i årene som kommer, men setter også strenge krav til at pengene skal brukes der de gir mest effekt. Forsvarssektoren må finne de mest kostnadseffektive løsningene innenfor både drift og investering. Base- og støttestrukturen må tilpasses en ny tid. Vi må prioritere det som gir best og mest effekt.

Heistadmoen videreføres. Det er en bekreftelse på at Buskerud og Kongsberg inngår med et viktig element i en større forsvarsstruktur.

Tag: , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk