Fra trygd til trygg jobb Muligheter for alle

Førsteside  »  Politikk  »  Fra trygd til trygg jobb
6. des. 2014 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail
Foto: colourbox.com

Den største forskjellen i det norske samfunnet i dag går mellom dem som har en trygg jobb og dem som ikke har jobb. Det står ikke mellom fast ansettelse eller midlertidig ansettelse. For mange står det mellom midlertidig ansettelse eller ingen ansettelse. Foto: colourbox.com

Troen på at alle både vil og kan bidra er dypt rotfestet i Høyres ideologi. Vi bygger mye av vår politikk på dette optimistiske og positive menneskesynet – nemlig tillit og motivasjon hos alle til å bidra til beste for seg selv, sine nærmeste og sine omgivelser.

Men i dag det er for mange som ikke får muligheten til å realisere dette. Nesten hver femte person i alderen 18-67 år mottar i dag en helserelatert ytelse. 22 % av personer i alderen 20-29 år står utenfor arbeidsstyrken. Andelen er uendret de siste ti årene, men i antall har det økt i takt med befolkningsveksten.

Bak disse tallene ligger det mange knuste drømmer, og talenter som bare venter på å få blomstre.

Den største forskjellen i det norske samfunnet går i dag mellom dem som har en trygg jobb og dem som ikke har jobb. Vi vet at arbeid er positivt for den enkelte og avgjørende for å sikre velferdssamfunnets bærekraft over tid. Høyre og regjeringen vil modernisere norsk arbeidsliv og ruste Norge for fremtiden.

Derfor foreslår vi nå å gjøre det mulig å ansette en person midlertidig i et år, i tillegg til en del endringer i tiltakssystemet:

  • Generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 mnd.
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
  • Forenklinger i tiltakssystemet
  • Økt bruk av det tiltaket som viser gode resultater, lønnstilskudd og heve kompensasjonsnivået for å gjøre det mer attraktivt
  • Etablere ny oppfølgings- og tilretteleggingsavtale mellom Nav, arbeidsgiver og arbeidstaker. Samt egen kontaktperson i Nav
  • Styrke ordningen med arbeidspraksis og arbeidstrening, både i ordinært arbeidsliv og innenfor skjermet sektor

Det står ikke mellom fast ansettelse eller midlertidig ansettelse. For mange står det mellom midlertidig ansettelse eller ingen ansettelse. Høyre vil ha et arbeidsliv med muligheter for alle.

Det er viktig å slå fast at hovedregelen i norsk arbeidsliv er faste ansettelser. Det skal det også være i fremtiden. Derfor har vi laget klare begrensninger rundt bruken av midlertidige ansettelser, men vi ønsker å gi flere et springbrett inn i arbeidslivet.

Tall fra SSB viser at vi i fremtiden vil ha flere ufaglærte enn arbeidslivet etterspør. Alt i 2024 vil det være 200.000 flere ufaglærte som vil jobbe, enn det reelt sett vil være arbeid til. De fleste av disse er unge mennesker som risikerer å bli stående lenge utenfor arbeidslivet. For disse menneskene er det viktig at tersklene inn i arbeidslivet blir lavere, slik at de kan få muligheten til å prøve seg i en jobb og opparbeide seg verdifull kompetanse. Når vi åpner arbeidslivet så blir også faren for varig utenforskap mindre.

Det handler om å gi mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet en sjanse til å vise hva de er gode for og samle gode erfaringer fra arbeidslivet med sikte på å få en fast, trygg jobb.

Tag: ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk