Diplomatisk maraton

Førsteside  »  Politikk  »  Diplomatisk maraton
28. sep. 2013 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail
United Nations Flag, New York

I FN har det denne uken skjedd framskritt i arbeidet med å dempe konfliktene mellom Israel og Palestinere, Iran og USA og stormaktene har blitt enige om en resolusjon om Syria. FN bekrefter sin rolle som en viktig arena for å bygge fred. Foto: colourbox.com

Sammen med fem stortingskolleger deltar jeg nå på FNs generalforsamling i New York. Det er intense og lange dager, fylt med mye informasjon og spennende møter.

Den første uken av generalforsamlingen omtales som høynivåuken. Da er nesten alle verdens statsledere tilstede her. Uken er breddfull av formelle og uformelle møter og samtaler på absolutt høyeste nivå. Nå er det helg og de fleste presidenter og statsministere har reist hjem igjen. Mange utenriksministre og diplomater kan puste lettet ut. Dette er nemlig diplomatiets maraton, som Nederlands utenriksminister Frans Timmermans uttrykte det på en såkalt side-event i dag.

Oppløftende resultater

Så langt er resultatene av møtene og samtalene usedvanlig oppløftende. Det er sjelden man ser så mye framgang og positiv bevegelse i vanskelige saker som vi har sett denne uken.

Særlig i tre dype konflikter har det skjedd viktige framskritt.

Det har kommet mange positive og støttende signaler til de pågående forhandlingene mellom Israel og Palestinerne. Kortene holdes tett til brystet når det gjelder hva som skjer i forhandlingene, men både de to involverte partene, USA og de mest toneangivende andre landene i denne langvarige konflikten har vært tydelige på at alle nå bidrar i tilretteleggingen for en avtale.

Videre har det skjedd et gjennombrudd i det fastlåste og gjensidig svært dårlige forholdet mellom Iran og USA/EU. Etter presidentvalget i Iran har det stadig kommet små drypp som indikerer en noe mer imøtekommende retningsendring fra regimet. For første gang på 34 år har nå presidentene fra USA og Iran snakket sammen. President Rouhani har vært tydelig på at Iran ikke vil bygge atomvåpen, og at masseødeleggelsesvåpen ikke har noen plass i landets forsvarsstrategi.

Sist men ikke minst ble man i sikkerhetsrådet til slutt enige om en Syria-resolusjon. Alle kompromissene som tydeligvis måte til for å komme til enighet gir likevel et klart og entydig signal om at denne typen angrep på egen befolkning ikke aksepteres av det internasjonale samfunn. Det er et langt skritt i riktig retning, selv om mange nok hadde ønsket mer konkret innhold på konsekvenser ved brudd på resolusjonen. I regionen spiller Iran en nøkkelrolle, så også i denne saken er det grunn til forsiktig optimisme som følge av nye signaler fra regimet i Teheran.

Alle som følger med på utenrikspolitikk vet at det må tas mange forbehold, og at historien er full av brutte utenrikspolitiske forventninger. Nå må diplomatiske møter og gode intensjoner omsettes i reell handling og resultater. Det blir krevende. Likevel er det grunn til forhåning når verdens mest toneangivende land så tydelig staker ut en kurs  i viktige og vanskelige saker.

Det er også verdt å merke seg at alle de tre konfliktområdene ligger i Midtøsten. Selv om en lang rekke konflikter også andre steder er berørt her i FN denne uken, så er fortsatt Midtøsten utenrikspolitikkens solar plexus. Det er i denne regionen tilbakeslag er mest smertefullt, og hvor konsekvensene av tilbakeslag er størst. Samtidig har denne uken tydelig bekreftet at FN er en viktig og velegnet arena for å finne diplomatiske løsninger på svært sammensatte og fastlåste konflikter.

Løsningene tar kanskje lang tid å få på plass, men både arbeidsform, tilgang på bred kompetanse og ikke minst diplomatiets ufattelige og iherdige utholdenhet gjør at FN bidrar til å dempe og løse konflikter.

FN under press

FN er under et konstant press for å redusere sitt eget byråkrati. Mye av denne kritikken er berettiget. En så stor organisasjon må være åpen for endringer og reformer. Det er viktig for å tilpasse seg stadig skiftende utfordringer. Det er også av stor betydning for å styrke FNs legitimitet, relevans og betydning for medlemslandene.

Samtidig skyldes nok også den store papirmøllen til en viss grad medlemslandenes eget ønske om å ha det siste ordet i saker av betydning for dem selv. Nasjonal suverenitet står naturligvis svært sterkt. Dette kan nok også være med å bidra til at prosessene blir langvarige, og antallet utredninger nesten uendelige.

I denne sammenheng var Frankrikes president François Hollande sitt hovedinnlegg interessant. Han foreslo en FN-reform som adresserer dette underliggende problemet – i tillegg til at forslaget kan skape mer politisk dynamikk og framdrift på den internasjonale arenaen.

Frankrike ønsker at de permanente medlemmene i Sikkerhetsrådet unnlater å bruke sin vetorett i saker som gjelder folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og etnisk rensing. Et interessant forslag som trolig vil kunne skape mer beslutningskraft i FN-systemet, dersom det blir vedtatt.

«The UN has a responsibility to take action. And whenever our organization proves to be powerless, it’s peace that pays the price. That’s why I am proposing that a code of good conduct be defined by the permanent members of the Security Council, and that in the event of a mass crime they can decide to collectively renounce their veto powers.»

– President François Hollande

Norge svært synlig

130927 utenriksminister

Bloggforfatteren sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Utenriksministeren har hatt en svært hektisk uke. På en god og solid måte har han representert norske interesser.

Representanter fra Norge er tilstede på svært mange av møtene her. Norges fotavtrykk i FN er betydelig mye større enn vår størrelse skulle tilsi. Dette skyldes nok til dels de økonomiske bidragene fra Norge. Men mye skyldes også utenriksdepartementets og Norges faste delegasjon til FN sitt målrettede og systematiske arbeid over lang tid med et imponerende antall temaer.

Sammen med vår ambassade i Washington og det norske Generalkonsulatet i New York bidrar de til å smøre de utallige diplomatiske tannhjul som skal bidra til at verden går framover.

Tag:

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk