Besinnelse vårt beste forsvar Truslene må ikke få styre hverdagen

Førsteside  »  Politikk  »  Besinnelse vårt beste forsvar
25. jul. 2014 Ingen kommentarer ›› Anders B. WerpFacebooktwittermail
Foto: colourbox.com

Terrortrusselen må ikke få styre hverdagen, øke intoleransen eller føre til ryktespredning. Vi må følge politiets råd. Besinnelse er vårt beste forsvar og vår største styrke. Foto: colourbox.com

Ekstremismens mål, uansett om den er politisk eller religiøst motivert, er å skape endringer. Enten i form av revolusjon eller i form av mange og små skritt i den retningen ekstremistene ønsker.

Frykt er et viktig våpen for å oppnå dette målet.

Derfor må vi ikke la oss styre av den frykten ekstremistene forsøker å skape.

Det viktigste bidraget vi kan yte mot ekstremistene og terroristene er å la vår hverdag, opptreden og adferd forløpe som normalt. Vi skal frata dem suksessen, ved at vår hverdag fortsetter som før.

Samtidig må vi lytte til og følge de råd og anvisninger som politiet gir oss.

Politiet har valgt å gå ut med et varsel om et mulig terroranslag, med ukjent tidspunkt, åsted og gjerningsperson(er). Dette er et alvorlig signal. Det viser at vi er en del av det samme trusselbildet som vi kan lese om ellers i Europa. Det viser at vi har et politi og en regjering som velger åpenhet og informasjon i møtet med ekstremismen.

Informasjon og åpenhet i demokratiets tjeneste

Det er reist en debatt om det var riktig av myndighetene å gå ut med informasjonen om en mulig terroraksjon. Dette veivalget er en viktig og vanskelig balansegang mellom frykt og bevissthet. På den ene siden er det naturlig at informasjon om en truende situasjon skaper frykt. På den andre siden skaper kunnskapen om den samme situasjonen i seg selv en viss trygghet.

Vi kan aldri skape et risikofritt samfunn. Men vi må hele tiden bestrebe oss på at tryggheten skal bli best mulig. Skal vi lykkes med det så er kunnskap og informasjon viktig. Samfunnets robusthet øker ved at vi som borgere kjenner til og kan forholde oss til hva som truer tryggheten.

Jeg husker en episode fra min tid som folkevalgt i Øvre Eiker, en kommune som hadde utfordringer med etablering av ny-nazistiske miljøer. Særlig Vigrid var aktive i en periode på begynnelsen av 2000-tallet. De hadde flere framstøt som fikk mye oppmerksomhet i media. Jeg tok da kontakt med daværende politisk redaktør i Drammens Tidende, Einar Aaraas, og luftet min frustrasjon over det jeg oppfattet som pressens bidrag til at organisasjonen oppnådde sitt mål om oppmerksomhet.

Aaraas’ svar var en viktig lærdom. «Husk at trollene ikke tåler dagslys», sa han. Kunnskap og informasjon om det ekstreme bidrar til å svekke de nedbrytende kreftene. Han hadde naturligvis helt rett.

Det samme kan sies å gjelde i dagens situasjon. Vi fjerner ikke risiko ved å dysse den ned.

Ikke skap intoleranse

En annen viktig debatt er om terrortrusselen skaper grobunn for frykt og hat mot muslimer generelt. Her er sosiale medier en indikator på hvor mye grums som hvirvles opp av situasjonen. Vi kan ikke la noen få ekstremister stemple oppfatningen av en hel gruppe.

Det vil være en viktig seier for ekstremistene.

Alle vi som ønsker fred og stabilitet må i stedet samle oss i møtet med ekstreme og destruktive meninger. Polarisering gir grobunn for enda mer ekstremisme.

Historien er full av eksempler på dette.

Vi må alle gi et bidrag til at det er ekstremismen vi skal bekjempe, ikke en hel gruppe troende.

Regjeringen la for kort tid siden fram en handlingsplan mot radikalisering. Forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er et felles samfunnsansvar. Den tette oppfølgingen må gjøres i lokalmiljøer, skolen, arbeidsplasser og av myndigheter.

Handlingsplanen har høstet stor anerkjennelse. USAs justisminister besøkte eksempelvis for kort tid siden Norge for å lære mer om den.

Grunnlaget er lagt av regjeringen. Men det er opp til alle oss andre å omgjøre gode planer til gode resultater.

Ryktespredning

I etterkant av offentliggjøringen har vi dessverre sett eksempler på ryktespredning. Også her er sosiale medier en viktig drivkraft for å spre desinformasjon og misforståelser.

Det er mange som spekulerer i de truslene vi er blitt kjent med. Det viktigste nå er å bevare roen, unngå å spekulere og ha tillit til at politiet og PST gjør sin jobb. Truslene må ikke få styre hverdagen.

Tag: , , , ,

Legg igjen et svar

Disse sidene benytter informasjonskapsler (cookies). mer informasjon

Dette stedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter å bruke dette stedet uten å endre dine innstillinger for informasjonskapsler eller trykker "Jeg forstår", aksepterer du dette.

Lukk